lep

1. Brać, wziąć, złapać kogoś na lep, na plewy «kusić, skusić, wabić, zwabić, zwodzić, zwieść kogoś»: Przez wiele lat, zdając sobie sprawę z tego, że wyglądam na słodką kobietkę, starałam się być zasadnicza, ostra i taka, której nie można wziąć na lep miłych słów. Viva 19/1999. – Wśród tych bankierów jest zapewne wielu Żydów. – Ma pan rację, panie lokatorze – przyznał pan Feliks. – Oni chcą złapać towarzysza Gierka na lep pożyczek. J. Stawiński, Piszczyk.
2. Iść, pójść, chwycić się, dać się złapać itp. na lep (czegoś) «dać się łatwo skusić na coś»: Tylko nie mów, że poszedłeś na lep łatwych obietnic. Bo co ci mogli obiecać? Pieniądze, stanowiska, kobiety? CKM 5/2000. Na lep ich propagandy dają się złowić tak ludzie religijni, jak i ateiści. T. Lubańska, Racjonalizm.
Złapać się na lep zob. złapać się.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

 • lep — lep·ta·zol; lep·tene; lep·te·ny; lep·ti·no·tar·sa; lep·tite; lep·to·bos; lep·to·car·dia; lep·to·car·dii; lep·to·ceph·a·lid; lep·to·ceph·a·lous; lep·to·ceph·a·lus; lep·to·ceph·a·ly; lep·to·cer·cal; lep·to·chlorite; lep·to·clase; lep·to·dac·tyl·id; …   English syllables

 • Lep — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. LEP est un acronyme pour : Le LEP ou le livret d épargne populaire. Le LEP peut signifier litre équivalent pétrole. Le LEP est, en France, le lycée d …   Wikipédia en Français

 • lep — interj. kartojant nusakomas bėgimas risčia: Kaip užsėdo, tai lep, lep, lep risčias net in upelį Vlk …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • lep — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. leppie {{/stl 8}}{{stl 7}} gęsta, kleista, lepka maź, wykorzystywana do przywabiania i łowienia owadów (czasem ptaków); również pasek papieru, płótna itp., nasączony lub posmarowany taką substancją {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • lep — (l[e^]p), obs. strong imp. of {Leap}. Leaped. Chaucer. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • LEP — steht für: Landesentwicklungsplan oder Landesentwicklungsprogramm, die landesweiten Festlegungen zur Raumordnung auf Landesebene Large Electron Positron Collider, ein ehemaliger Teilchenbeschleuniger am CERN bei Genf Leistungserfassung von… …   Deutsch Wikipedia

 • LEP — Local Education Partnership (LEP). The joint venture between the awarding authority, private sector and PfS used on BSF projects. Practical Law Dictionary. Glossary of UK, US and international legal terms. www.practicallaw.com. 2010 …   Law dictionary

 • LEP — [ˌel i: ˈpi:] adj [only before noun] AmE technical limited English proficient relating to someone whose first language is not English and who cannot communicate very well in English ▪ The number of LEP students has risen since 1993 …   Dictionary of contemporary English

 • -lep — lep·sia; lep·sis; …   English syllables

 • lep-1 —     lep 1     English meaning: expr. root, onomatopoeic words     Deutsche Übersetzung: Schallwurzel     Material: O.Ind. lápati ‘schwatzt, flũstert, wehklagt, talks”, rápati ds., püm. lówam, lewam “rede, spreche, say”, Pers. lüba, lüwa… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

 • lep-2 —     lep 2     English meaning: to peel, flay     Deutsche Übersetzung: “abschälen, abhäuten, abspalten”     Material: Gk. λέπω ‘schale ab”, λέπος n., λοπός m. “bowl, bark, skin” (ὀλόπτω ‘schäle ab”), λεπίς, λοπίς f. “ scale, husk, bowl, bark”,… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.